பொது அறிவு   சிற்ப மற்றும் கட்டிடக் கலை  Prepare Q&A

Download PDF

1. சூரியக்கடவுக்கான கோவில் உள்ள இடம்?

கொனார்க் புவனேஸ்வர் கஜ்ராஹோ தில்வாரா

Share this QA

2. துக்ளக் கட்டியக் கலையின் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பு அம்சம்?

பளிங்கின் உபயோகம் அழகிய வளைவுகள் உயரமான கோபுரங்கள் சரிவான சுவர்கள்

Share this QA

3. ............................ என்பவருடைய ராணுவ நடவடிக்கை அலகாபாத் கல்வெட்டில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது?

சமுத்திர குப்தா புருகுப்தா ராம குப்தா சந்திர குப்தா

Share this QA

4. பாம்பன் பாலம் உள்ள இடம் எது?

இராமேஸ்வரம் கன்னியாகுமரி ஸ்ரீலங்கா கோவா

Share this QA

5. ஆசியாவின் மிக உயரமான கோபுரம் எது?

தஞ்சை கோபுரம் ஸ்ரீ ரங்க கோபுரம் மதுரை இராமேஸ்வரம்

Share this QA

6. முகலாயர் கால ஓவிய கலைக்கு வித்திட்டவர்?

அக்பர் ஜகாங்கீர் ஹூமாயூன் ஷாஜகான்

Share this QA

7. கோனார்க் சூரிய கோவில் அமைந்துள்ள இடம்?

கொல்கத்தா மத்திய பிரதேசம் ஒரிசா மும்பை

Share this QA

8. சித்தன்ன வாசல் ஓவியங்கள் அமைந்துள்ள இடம்?

தஞ்சாவூர் திருச்சி மதுரை புதுக்கோட்டை

Share this QA

9. கோவில்கள் நகரம் எனப்படுவது எந்த நகரம்?

திருச்சி கும்பகோணம் மதுரை ராமேஸ்வரம்

Share this QA

10. முதல் பிரமிடை கட்டியவர் யார்?

சோப்ஸ் ஜோசப் ஹென்றி பரோன் டொமினிக் வில்ஹெம் ஷிக்கர்டு

Share this QA

 

*Click on the QNo to display a Question.

Total Ans