பொது அறிவு   கண்டுபிடிப்புகள்  Prepare Q&A

Download PDF

1. ஆக்ஸிலேட்டரை விட பல மடங்கு சக்தி வாய்ந்த சைக்ளோட்ரான் என்ற இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தவர்?

வில்லியம் ஸ்டால்னி ப்ராங்க் விட்டில் எர்னல்ட் லாரன்ஸ் ரிச்சார்ட் ஆர்க்ரைட்
Comments

Share QNo: 1

2. அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சுகளை கண்டுபிடித்தவர்?

வில்லியம் ஹெர்ல் வோல்டோ ஐயான் வில்முட் ஜோசப் லிஸ்டர்
Comments

Share QNo: 2

3. சிறிய ரக ரகசிய கேமராவைக் கண்டுபிடித்தவர்?

வில்ஹெம் ஷிக்கர்டு ஆல்பிரட் நோபல் ஈஸிபோல்ட் தாம்சன்
Comments

Share QNo: 3

4. பேனா [பால்பாயின்ட்] (BALL-POINT PEN) கண்டுபிடித்த ஆண்டு எது?

1777 1877 1888 1899
Comments

Share QNo: 4

5. மைக்ரோ போனை கண்டுபிடித்தவர்?

பெர்லினர் வில்லியம் மோர்டன் கோல்பே ரோஸ் லிண்டஸ்
Comments

Share QNo: 5

6. நீராவி பிஸ்டனைக் கண்டுபிடித்தவர்?

கில்லெட் சினூஸிஸ் நியூகோமன் எபினேசர்
Comments

Share QNo: 6

7. சுழல் அச்சு இயந்திரத்தைக் கண்டுபிடித்தவர்?

புஷ்நெல் காக்ஸ்டன் டிபரன்ஸ் ஹோ
Comments

Share QNo: 7

8. சினிமா லென்ஸை கண்டுபிடித்தவர்?

ப்ராங்க் விட்டில் ஜூன்லுமியர் புரோக்கெட் ராண்ட்ஜன்
Comments

Share QNo: 8

9. ஜீப் வாகனத்தைக் கண்டுபிடித்தவர்?

காரல் பப்ஸ்ட் சிவிண்டன் வாக்கர் புர்கின்ஜி
Comments

Share QNo: 9

10. ஐஸ் தயாரிக்கும் இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தவர்?

வில்லியம் ஸ்டால்னி ஹென்றி பெஸ்ஸிமர் காவில் யுரே
Comments

Share QNo: 10

 

*Click on the QNo to display a Question.

Total Ans