பொது அறிவு   மொழியியல்  Prepare Q&A

Download PDF

1. உருது பேசப்படும் மக்கள் வாழும் நாடுகள் எவை?

இந்தியா, மலேசியா இந்தியா, வங்காள தேசம் இந்தியா, சௌதி அரேபியா இந்தியா, பாகிஸ்தான்

Share this QA

2. அண்டோரா நாட்டில் பேசப்படும் மொழி எது?

ஜெர்மன் கட்டாலன் ஸ்பானிஷ் அண்டோர்

Share this QA

3. இந்தியாவில் மொழிவாரியாக மாநிலங்கள் எந்த ஆண்டு பிரிக்கப்பட்டது?

1956 1947 1954 1955

Share this QA

4. இந்தியாவின் இணைப்பு மொழியாக கூறப்படுவது?

ஹிந்தி கிரீக் தமிழ் ஆங்கிலம்

Share this QA

5. இந்தியாவின் மிகப் பழமையான மொழி எது?

தெலுங்கு மலையாளம் தமிழ் ஹிந்தி

Share this QA

6. அயர்லாந்தில் ஆங்கிலம் தவிர வேறு எந்த மொழி இன மக்கள் அதிகமாக உள்ளனர்?

ஐரிஷ் இத்தாலியன் போர்ச்சுகீஸ் பிரெஞ்சு

Share this QA

7. பகவத்கீதை எத்தனை மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது?

40 மொழிகளில் 22 மொழிகளில் 55 மொழிகளில் 17 மொழிகளில்

Share this QA

8. புத்த மத இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்ட மொழி?

சமஸ்கிருதம் பாலி உருது ஒரியா

Share this QA

9. நாகலாந்தின் ஆட்சி மொழி?

ஆங்கிலம் காசி நாகா அஸ்ஸாமிய மொழி

Share this QA

10. பருப்பு வகைகளில் காணப்படுவது?

கொழுப்பு புரதம் கார்போ ஹைட்ரேட் வைட்டமின்கள்

Share this QA

 

*Click on the QNo to display a Question.

Total Ans